Zrealizowane projekty

 strona w przygotowaniu …

28-29.04.2017 i 6.05.2017 r. – projekt „Zdjęcie historii” realizowany w ramach imprezy Sezon Lublin 2017. Wniosek złożony w Wydziale Sportu i Turystyki (Referat ds. Turystyki) (fotorelacja, fotorelacja2). 

28.04.2017 r. – gra miejska „Paziowie królów polskich związanych z Lublinem” realizowana w ramach imprezy Sezon Lublin 2017. Wniosek złożony w Wydziale Sportu i Turystyki (Referat ds. Turystyki) (fotorelacja). 

1.04-30.08.2015 r. – na zlecenie Urzędu Miasta Lublin projekt kulturowy „Architektura poprzemysłowa Lublina na fotografii” (uczestnicy konkursu, otwarcie wystawy). 

22.10-30.11.2014 r. – zadanie publiczne „W Lublinie uśmiech łączy pokolenia”: zlecone przez Gminę Lublin, wniosek został złożony w Wydziale Kultury Urzędu Miasta Lublin w ramach programu Dzielnice Kultury www.

29.05.2014 r. – LLOT współpracował z Katedrą Turystyki i Rekreacji Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie i zorganizował koncert „Tańczące Eurydyki” w ramach I Lubelskiego Święta Muzyki Wokalnej w Lublinie (www, zaproszenie, fotorelacja).

24.04.2014 r. – zorganizowano Kawiarenkę Obywatelską „LUBLIN – MOJE MIASTO, PRZESTRZEŃ DLA TURYSTYKI I REKREACJI” – spotkania dla przedstawicieli branży turystycznej w MOSiR Hala Globus w Lublinie przy ul. Kazimierza Wielkiego. We współpracy z Wydziałem Sportu i Rekreacji Urzędu Miasta Lublin oraz Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych www.