Inne działania

 strona w przygotowaniu …

2014 r. – rozpoczęto rozmowy z Wyższą Szkołą Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie w sprawie realizacji studiów podyplomowych „Zarządzanie w Turystyce”.

2014 r. – we współpracy z Fundacją Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland” przystąpiono do tworzenia inicjatywy klastrowej związanej z branżą turystyczną.

15.10.2014 r. – wystąpiono na posiedzeniu Komisji Sportu, Turystyki i Wypoczynku Rady Miasta Lublin z wnioskiem o przystąpienie Gminy Lublin w poczet członków LLOT. Komisja pozostawiła przystąpienie Gminy Lublin do LLOT w gestii Prezydenta Miasta Lublin.

9.10.2014 r.  – zorganizowano badania fokusowe moderowane przez Instytut Socjologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie, we współpracy z Wydziałem Sportu i Rekreacji Urzędu Miasta Lublin oraz Związkiem Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych spotkania dla przedstawicieli branży turystycznej w MOSiR Hala Globus w Lublinie przy ul. Kazimierza Wielkiego 8. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele m.in.: Lubelskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej, Lubelskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej, Wydziału Sportu i Turystyki Urzędu Miasta Lublin, Katedry Turystyki i Rekreacji Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji „Bystrzyca” w Lublinie, przedsiębiorstw z branży turystycznej i ekonomii społecznej.

17.10.2014 r.  – podpisano „Porozumienie partnerskie o współpracy” z Uniwersytetem Przyrodniczym w Lublinie.

30.06.2014 r.  – Walne Zebranie Członków LLOT w siedzibie Katolickiego Stowarzyszenia Civitas Christiana w Lublinie przy ul. Bema 1/5.

13.06.2014 r.  – podpisano „Porozumienie o współpracy” z Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.