Walne Zebranie Członków

25 maja 2017 r. odbyło się Walne Zebranie Członków LLOT w siedzibie przy ul. Akademickiej 15 w Lublinie. Zebranie w drugim terminie o godz. 17.30 otworzył prof. dr hab. Bogusław Sawicki, który przywitał wszystkich zgromadzonych.

Porządek obrad:

  1. Wybór Prezydium Walnego Zebrania – przewodniczący mgr Bogusław Misiak i sekretarz mgr Agata Kobyłka.
  2. Wybór Komisji Skrutacyjnej: Anna Suchodolska, Joanna Żuławska.
  3. Przedstawienie sprawozdania merytorycznego i finansowego Zarządu LLOT za 2016 r.
  4. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej za 2016 r.
  5. Dyskusja nad sprawozdaniami oraz podjęcie uchwał: w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu LLOT za 2016 r. oraz w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej za 2016 r.
  6. Wybór nowego składu Członków Zarządu LLOT oraz podjęcie uchwały w sprawie wyboru Zarządu LLOT.
  7. Wybór nowego składu Komisji Rewizyjnej oraz podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Rewizyjnej.
  8. Wybór Sądu Koleżeńskiego oraz podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Rewizyjnej.
  9. Wolne wnioski.
  10. Zamkniecie Walnego Zebrania Członków.

 

 

     

Posted in Aktualności and tagged .

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *