Walne Zebranie Członków

25 maja 2017 r. odbyło się Walne Zebranie Członków LLOT w siedzibie przy ul. Akademickiej 15 w Lublinie. Zebranie w drugim terminie o godz. 17.30 otworzył prof. dr hab. Bogusław Sawicki, który przywitał wszystkich zgromadzonych. Porządek obrad: Wybór Prezydium Walnego Zebrania – przewodniczący mgr Bogusław Misiak i sekretarz mgr Agata Kobyłka. Wybór Komisji Skrutacyjnej: Anna […]

więcej