Walne Zebranie Członków

25 maja 2017 r. odbyło się Walne Zebranie Członków LLOT w siedzibie przy ul. Akademickiej 15 w Lublinie. Zebranie w drugim terminie o godz. 17.30 otworzył prof. dr hab. Bogusław Sawicki, który przywitał wszystkich zgromadzonych oraz stwierdził, że w zebraniu bierze udział 18 osób.   Porządek obrad: Wybór Prezydium Walnego Zebrania – przewodniczący mgr Bogusław […]

więcej