Projekt „Proaktywni 60+ do CELU”

INFORMACJE O PROJEKCIE:

Projekt „Proaktywni 60+ do CELU” jest dofinansowany z Rządowego Programu Na Rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020 (ASOS). Realizatorem projektu Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych (FLOP). Projekt stanowi kontynuację i zarazem ostatni etap zrealizowanych przez FLOP trzech edycji projektów „Proaktywni 60+ na START” w ramach poprzednich edycji programu ASOS 2016, ASOS 2017 i ASOS 2018.

Termin realizacji: 01.03.2019 r. – 31.12.2019 r.

CELEM PROJEKTU jest wzmocnienie mechanizmów budowy aktywizacji społecznej osób w wieku 60 i więcej, w zakresie prowadzenia działań na rzecz swoich środowisk lokalnych na poziomie dzielnic mieszkaniowych Lublina, jako istotnego czynnika zwiększenia poziomu włączania seniorów w procesy partycypacyjne w życiu publicznym oraz budowanie społeczeństwa obywatelskiego.

Cel ten zostanie osiągnięty poprzez:

Zwiększenie poziomu wpływu osób w wieku 60 lat i więcej, na kształtowanie miejskiej polityki senioralnej.
Zwiększenie aktywizacji społecznej i partycypacji obywatelskiej osób w wieku 60 lat i więcej.
Zwiększenie rozwoju inicjatyw lokalnych/kampanii społecznych promujących działania na rzecz aktywizacji społecznej i partycypacji obywatelskiej seniorów na poziomie dzielnic miejskich
Zwiększenia zaangażowania osób w wieku 60 lat i więcej, w rozwój dziennikarstwa obywatelskiego i mediów obywatelskich.

GRUPĘ DOCELOWĄ projektu stanowią osoby starsze w wieku 60 lat i więcej, zam. na terenie miasta Lublin w woj. lubelskim. W projekcie założono, że bezpośrednie wsparcie w formie szkoleń z elementami doradztwa „Paszport do Dziennikarstwa Obywatelskiego” z elementami doradztwa w projekcie uzyska łącznie 45 osób (co najmniej 60% kobiet) w wieku 60 lat i więcej, z 9 dzielnic miejskich objętych wsparciem w projekcie, tj. Abramowice, Felin, Głusk, Hajdów-Zadębie, Konstantynów, Sławinek, Stare Miasto, Szerokie i Wrotków.

Posted in Aktualności.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *