Władze

ZARZĄD

Prezes: prof. dr hab. Bogusław Sawicki
W-ce Prezes: mgr Bogusław Misiak

Sekretarz: mgr Agata Kobyłka

Członkowie:

dr Anna Mazurek-Kusiak
dr hab. Joanna Hawlena
mgr Krzysztof Wojciechowski
mgr Bogna Bender-Motyka

 

KOMISJA REWIZYJNA

mgr Anna Suchodolska
mgr Joanna Żuławska
mgr Paweł Kowalik-przewodniczacy

 

SĄD KOLEŻEŃSKI

dr Bożena Bednarska
mgr Mirosław Zastawny
mgr Piotr Oraczewski