Władze

ZARZĄD

Prezes: prof. dr hab. Bogusław Sawicki
W-ce Prezes: mgr Bogusław Misiak

Sekretarz: mgr Agata Kobyłka

Członkowie:

dr Anna Mazurek-Kusiak
dr hab. Joanna Hawlena
Krzysztof Wojciechowski
Bogna Bender-Motyka

 

KOMISJA REWIZYJNA

Anna Suchodolska
Joanna Żuławska
Paweł Kowalik

 

SĄD KOLEŻEŃSKI

dr Bożena Bednarska
Mirosław Zastawny
Piotr Oraczewski