Konkurs Fotograficzny

 

Lubelska Lokalna Organizacja Turystyczna realizuje na zlecenie Urzędu Miasta Lublin projekt kulturowy pt: Architektura poprzemysłowa Lublina na fotografii.

Wiodącym zadaniem projektu jest zorganizowanie konkursu fotograficznego oraz realizacja okolicznościowego wydawnictwa albumowego.

Tematem konkursu jest architektura poprzemysłowa i pokomunalna. Obiekty ją reprezentujące znajdują się w różnym stanie zachowania. Niektóre pełnią inną niż pierwotnie rolę użytkową, inne są opuszczone, a jeszcze inne mogą być wkrótce wyburzone. Istnieją też obiekty produkcyjne, które nadal wykorzystują stare, często zabytkowe, budynki przemysłowe a także wysłużone maszyny i urządzenia. Wymienieni industrialni świadkowie „fabrycznych” dziejów Lublina, posiadają często wysokiej klasy walory architektoniczne a ich projektantami byli znani twórcy. Niektóre obiekty powstały przed 150 i więcej laty; np. staropolską wieżę wodociągową wzniesiono na początku XVI wieku.

Uczestniczący w konkursie fotograficy będą mieli okazje do wypróbowania swoich zdolności artystycznych i inwencji twórczej, stając niejednokrotnie przed niebanalnym zadaniem i wyzwaniem, a ich prace staną się cennym dokumentem ikonograficznym.

Organizator planuje zorganizowanie spotkania roboczego z fotografikami, którzy zechcą przystąpić do projektu w celu wykonania zdjęć na wystawę. Celem spotkania będzie dokładniejsze omówienie szczegółów dotyczących celów przedsięwzięcia, lokalizacji obiektów, i innych spraw techniczno – merytorycznych.

Uczestnikiem konkursu może zostać każda osoba fizyczna, która zapozna się z jego regulaminem i spełni wszystkie warunki w nim zapisane.

Dostępność do obiektów architektury poprzemysłowei i pokomunalnej jest na ogół dobra. Fotograficy biorący udział w projekcie będą mogli pobrać ze strony internetowej www.llot.org.pl stosowne zaświadczenie zawiadamiające, że dana osoba wykonuje zdjęcia w określonym celu kulturowym, nie mającym znamion komercyjnych. Zaświadczenie to będzie potrzebne do swobodnego fotografowania niektórych obiektów a także do wejścia na teren zakładów – o ile kierownictwo i służby porządkowe uwzględnią stosowną prośbę Organizatora projektu. Organizator jest w trakcie negocjacji z dyrekcjami tychże zakładów; o ich rezultacie powiadomimy fotografików na w/w zebraniu organizacyjnym.

Posted in Aktualności.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *