Lublin Poprzemysłowy

Architektura pofabryczna jest nieodłącznym składnikiem krajobrazu kulturowego wielu uprzemysłowionych miejscowości. W Lublinie znajduje się kilkadziesiąt dawnych zakładów produkcyjnych i komunalnych, które zamknęły swoja działalność produkcyjną lub się przebranżowiły. Niektóre z tych obiektów zostały zagospodarowane na cele handlowe, kulturalne, gastronomiczno – hotelarskie lub pełnią rolę magazynów... więcej

Konkurs fotograficzny

Architektura poprzemysłowa Lublina.
Regulamin konkursu
Wykaz obiektów architektury poprzemysłowej
Karta zgłoszenia do konkursu
Zaświadczenie
Konkurs trwa od 1.05 - 15.07.2015 r.